سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

جمعه به خیر

جمعه به خیر...شروع تابستان به خیر...گرمایش زودتر امد...تا ببینیم چه مقدار به حضرت دوست نزدیک شده ایم...چه اندازه از دنیای وارونه فاصله گرفتیم...تا چه حد دیگران را برای خودشان می خواهیم...کاش ادم ها تاریخ مصرف نداشته باشند...کاش سفره ی زمین پر از مهربانی شود...درود بر گوهران تابناک ایران زمین...درود بر بزرگ انسانی که قدرش مخفی است...همو که هر چه می گذرد بیشتر شیفته ی ادب و متانتش می شوم...

2-شروعی نو

بنام افریدگار قلم و اندیشه...این وبلاگ شروع دوباره است...سال ها پیش امدم و زود رفتم...امید وارم این بار بمانم ...البته با ارمان های بلند وحرفهای فراوان...و اگر روزی رفتنی شدم با کوله باری از اندیشه ی سبز دوستان بروم...راستی مناسب دیدم مسعود هر که و هر چه هست بر وبلاگ سایه نیندازد...و البته اوست که بر نهان ما دانا...و بی شک در روز واپسین نهان مسعود عیان خواهد گشت...درود بر هموطنان عزیز در هر جای گیتی...